چیلر جذبی
شناسه پست: 3053
بازدید: 106

چیلر جذبی

خنک کن جذبی بر اساس فرآیندی شیمیایی در محیط خلاء موجب جذب گرما و تولید سرما میشود در اغلب چیلرهای جذبی ماده مبرد آب است که در محفظه ی اواپراتور تحت خلاء و در دمایی کم تبخیر شده و گرمای تبخیر را از سیال ثانویه (آب) در گردش سیستم سرمایش میگیرد و بخارهای حاصل از این فرآیند توسط ماده جاذبی مانند لیتیم بروماید که در محفظه ی دیگری به نام ابزوربر قرار دارد جذب میشود لیتیم بروماید با جذب بخارآب رقیق شده و به تدریج قابلیت جذب خود را از دست میدهد بنابراین برای تغلیظ و احیای قابلیت جذب مجدد توسط پمپ مخصوصی از ابزوربر به محفظه ی دیگری به نام ژنراتور یا تغلیظ کننده فرستاده می شود.

در این محفظه محلول رقیق در مجاورت ،بخار آب داغ آبگرم یا حتی شعله مستقیم بار دیگر غلیظ شده و به ابزوربر باز می.گردد. از سوی دیگر بخار آب حاصل از حرارت دهی لیتیم بروماید رقیق در ژنراتور به محفظه ی تقطیر یا کندانسور میرود. در کندانسور بخار حاصل از عملکرد ژنراتور در مجاورت آب ارسالی از سوی برج خنک کن تقطیر شده و آب حاصل از آن بار دیگر برای تبخیر مجدد وارد محفظه ی اواپراتور می شود.

خنک کن های جذبی رایج از نوع آب لیتیم بروماید هستند اما نوع آب سیلیکاژل این گونه چیلرها نیز تولید میشود که رواج آن به هیچ وجه قابل مقایسه با چیلرهای نوع اول نیست چیلرهای جذبی لیتیمی اغلب در ظرفیتهای بیش از ۲۰۰ تن تبرید مورد استفاده قرار میگیرند؛ اما امروزه انواع کم ظرفیت تر آن هم تولید و به کارگرفته میشوند. خنک کن های جذبی با ظرفیت کمتر از ۱۰ تن تبرید که به صورت واحدهای محلی مورد استفاده قرار میگیرند به طور معمول از نوع آمونیاکی هستند. در این گونه ،واحدها آمونیاک مبرد و آب ماده جاذب است.

بررسی عملکرد چیلر جذبی

بررسی عملکرد چیلر جذبی

خنک کنهای جذبی برخلاف چیلرهای تراکمی از تنوع چندانی برخوردار نیستند و به غیراز موارد معدودی که با ظرفیت کم به صورت محلی مورد استفاده قرار میگیرند در اغلب موارد کاربردی مرکزی دارند چیلرهای جذبی براساس چگونگی تغلیظ و منبع گرمایی در دوگروه عمده مستقیم و غیر مستقیم طبقه بندی میشوند که در گروه مستقیم عمل تغلیظ با شعله مستقیم صورت میگیرد ولی در انواع ،غیر مستقیم ،آبگرم آب داغ و ،بخار سیال گرم عامل تغلیظ هستند. چیلرهای جذبی از نظر مراحل تغلیظ نیز در دو گروه یک اثره و دواثره طبقه بندی

می.شوند در چیلرهای دوائره که کارآیی بیشتری نسبت به چیلرهای یک اثره دارند عمليات تغلیظ در دو مرحله و در دو ژنراتور تحت نامهای ژنراتور دمای بالا و ژنراتور دمای پایین صورت میگیرد ژنراتور دمای بالا تحت تأثیر گرمای بخار ارسالی از دیگ بخش اصلی عملیات تغلیظ را انجام میدهد و ژنراتور دمای پایین با استفاده از بخارمبرد حاصل از عملیات ژنراتور اول بخش دیگری از فرآیند تغلیظ را به عهده دارد چیلرهای جذبی متکی به سوخت فسیلی و دیگهای آبگرم یا بخار هستند و مصرف برق آنها بسیار اندک است.

استهلاک کم و عمر نسبتا زیاد از جمله مزایای چیلرهای جذبی محسوب میشود چیلرهای جذبی کم سروصدا و بدون لرزش هستند ضریب کارآیی آنها نسبت به چیلرهای تراکمی کمتر و حجم آنها با ظرفیت مشابه بیشتر است برای کسب اطلاعات بیشتر به کتاب چیلر جذبی از تألیفات نگارنده مراجعه شود

برای ثبت سفارش در سایت ریواتا مراجعه نفرمایید.

زمینه های کاربری این چیلر ها

.(الف) پروژههای بزرگ در اقلیم گرم و خشک و نیمه خشک که امکان استفاده از برج خنک کننده در آنها وجود داشته باشد.

(ب) پروژه هایی مانند الف که در آن از بخار برای گرمایش یا سایر مصارف استفاده میشود مانند بیمارستانها (ج) پروژه هایی مانند الف که دارای تجهیزات تبادل حرارت دو فصلی مانند فن کوئل و هواساز هستند

(د) پروژههایی مانند الف که در آنها استفاده از خنک کنهای تراکمی به دلیل مصرف زیاد برق مقرون به صرفه نباشد

(ه) پروژه هایی که در آن از سیستمهای بازیافت انرژی ناشی از اتلاف حرارت در سایر تجهیزات استفاده می.شود

ملاحظات معماری

چیلر های جذبی به ندرت در ظرفیتهای کم و به صورت محلی مورد استفاده قرار میگیرند بنابراین کاربرد آنها بیشتر به صورت مرکزی است و ملاحظات مربوط به آن تابعی از شرایط کلی تجهیزات نصب شده در موتورخانه هاست که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد.

برای دریافت لیست قیمت چیلر ها به سایت سارایئل نسیم مراجعه کنید.

به کمک احتیاج داری? من میتونم کمکتون کنم